TextsMss. 

Paris, Bibliothèque nationale de France, 15374 : free access on gallica.fr

https://gallica.bnf.fr/view3if/ga/ark:/12148/btv1b100338176/f4

Roma, Archivum Ordinis Carmelitarum, II, pers. 4


Fragments from: 

- Book I, d. 43 are published in C. SCHABEL, The Quarrel with Aureol: Peter Aureol's Role in the late-medieval debate over divine foreknowledge and future contingents, 1315-1475, vol. I (unpublished PhD) University of Iowa 1994, pp. 315-318.

- Book IV, q. 7 in P.J.J.M. BAKKER, La raison et le miracle. Les doctrines eucharistiques (c.1250-c.1400). Contribution à l'étude des rapports entre philosophie et théologie, t. II, Nijmegen, 1999, pp. 197-225.


Tabula quaestionum

Liber I

1.      (A 1r-7v; P 1r-8r) Utrum viator per studium in sacra scriptura possit de veritatibus theologiae scientificam notitiam habere. Probatur quod non. Quia omnis veritas…

2.      (A 7v-11v; P 8r-12r) Utrum fidelis per voluntariam applicationem virium ad studendum in sacra scriptura mereatur.

3.      (A 11v-23v; P 12r-24v) Utrum voluntas creata in utendo creatura et fruendo licite mereatur.

4.      (A 23v-31v; P 24v-33v) Utrum voluntas in quolibet actu suo sit libera libertate contradictionis.

5.      (A 31v-39v; P 33v-41r) Utrum in tota rerum multitudine sit supremus gradus absque omni imperfectione separatus.

6.      (A 39v-50v; P 41r-53r) Utrum per vestigium vel imaginem Trinitatis reperibilem in qualibet re creata possit intellectus viatoris devenire in notitiam summae Trinitatis.

7.      (A 50v-56r; P 53r-59v) Utrum in divinis productionibus aliqua sit productio quae sit generatio.

8.      (A 56r-62v; P 59v-66r) Quaeritur utrum Spiritus Sanctus per actum voluntatis Patris et Filii liberum uniformiter producatur.

9.      (A 62v-76v; P 66r-78v) Circa distinctionem XVII et tractatum de caritate quaeritur utrum praeter concursum specialem Dei ad actum meritorium sit necessarium ponere aliquod donum caritatis creatae.

10.  (A 76v-83v; P 78v-83r) Circa dist. XXXVII utrum Deus ratione suae immensitatis qua est ubique, sit intimus omni rei.

11.  (A 83v-95v; P 83r-90r) Circa dist. XLIII quaero utrum cum volitione Dei aeterna qua voluit omne futurum fore, stet libertas ad oppositum, sive in voluntate Dei sive in voluntate creata.

12.  (A 95v-108r; P 90r-97r) Quaeritur circa dist. XLII utrum Deus esse omnipotentem sit verum ex fide tenendum.

 

Liber II

 

1.      (A 119r-129r; P 103v-109v) Utrum totam rerum universitatem Deus potuerit aeternaliter produxisse.

2.      (A 129r-150v; P 109v-120v) Circa tractatum de pluchritudine et bonitate universi, facti secundum distinctionem dierum, peto utrum Deus variam rerum multitudinem potuerit aut possit in esse pulchriori et meliori facere quam fecit.

 

Liber III

 

1.      (A 151r-168v; P 120v-130v) Consequenter quaeritur circa tertium librum Sententiarum, utrum sit possibile naturam humanam Verbo divino vel alteri personae uniri hypostatice.

2.      (A 168v-179r; P 130v-136v) Circa eandem materiam quaero utrum Christus secundum humanam naturam quam assumpsit, fuerit homo cum libertate indifferentiae ad posse mereri vel demereri.

 

Liber IV

 

1.      (A 189r-192v; P 142v) Quaeritur circa dist. I quarti, utrum novae legis sacramenta aliquam creativam efficaciam habeant in collata gratia ipsam suscipientibus.

2.      (A 192v-193r) Utrum sacramenta debuerint institui tempore legis Christi et evangelii.

3.      (A 193r-v) Quaeritur quomodo in statu innocentiae, si primus homo stetisset, debuit Deus instituere sacramenta.

4.      (A 193v-194v) Quaeritur utrum sacramenta veteris legis et novae sint ut necessaria ad salutem instituta.

5.      (A 195r-196v; P 144v) Consequenter quaeritur utrum gratia virtutum et sacramentorum sit eadem.

6.      (A 196v-215v; P 146v-157r) Quaeritur utrum sacramentum baptismi principalius sit contra originale peccatum quam quodcumque aliud sacramentum.

7.      (A 215v-254v; P 157r-179v) Circa dist. VIII quaero utrum in sacramento eucharistiae veraciter substantia panis convertatur in substantiam corporis Christi.

8.      (A 254v-273r; P 179v-189r) Circa dist. XIV et tractatum de poenitentia peto utrum per aliquem actum poenitentiae aliquis possit satisfacere Deo pro peccato.

9.      (A 273r-282v; P 189r-195v) Utrum peccator privando se gratia per sequentem iustificationem ad maiorem possit vel ad aequalem resurgere.

10.  (A 282v-292v; P 195v-201r) Circa tractatum de resurrectione peto, utrum sit possibile resurrectionem fore omni homini taliter qualiter fide catholica est tenendum.

 

In qq. 6, 7, 10 insertae sunt quaestiones minores de baptismo, de eucharistia et de novissimis.

 

(A 198r-199v) Utrum Christus potuit commitere apostolis potestatem instituendi sacramenta.

(A 199v-201r) Quantum ad formam baptismi quae est: ego baptizo te in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, pono aliquo dubia...

(A 201r-205r) Quaeritur de quidditate peccati originalis, quid sit.

(A 209r-210v) Utrum possibile sit de potentia Dei peccatum originale remitti et nullam gratiam infundi.

(A 210v-212r) Circa materiam baptismi quaeritur utrum alia materia praeter aquam naturalem sit sufficiens materia baptismi.

(A 212r-215v) Utrum parvuli in materno utero sint baptizandi.

(A 219v-220r) Utrum eucharistia sit unum sacramentum.

(A 220r-221r) Quaeritur an quaelibet creatura sumens corpus Christi aequaliter sumat.

(A 221r-v) Utrum in hoc sacramento realiter et veraciter corpus Christi manducetur, sicut alii cibi.

(A 221v-223r) Utrum sint aliquae circumstantiae, circa circumstantiam quae est peccatum, impedientes suscipere hoc sacramentum, et quot sunt.

(A 223r-224r) Utrum plus peccat accedens in peccato mortali spirituali, quam accedens cum carnali.

(A 224r-v) Quaeritur utrum omni die cuilibet saeculari sit communicandum.

(A 224v-226r) Utrum substantia panis possit per divinum posse in plura corpora et in corpus Christi substantialiter transmutari.

(A 228v-229v) Utrum a sacerdote possit una pars hostiae consecrari sine alia.

(A 229v-230r) Utrum in aliquo casu plures ministri istius sacramenti possint unam hostiam consecrare absque peccato.

(A 230r-231r) Quaeritur an virtute sacramenti eucharistiae aliquod domum animae tribuatur, per quod mereri possit vitam aeternam.

(A 231r-232v) Secunda pars principalis articuli 2 est: utrum corpori Christi existenti sub speciebus possit inesse aliquis motus vel actio, active vel passive.

(A 232v-234v) Utrum aliqua actio competat Christo ut hic.

(A 234v-238r) Nunc restat: an aliqua operatio extrinseca posset obiective in corpus Christi sub sacramento terminari.

(A 244v-245r) Utrum ex virtute huius sacramenti in caritate suscepti peccata remittantur.

(A 245r-247r) Utrum possibile fuit de potentia Dei corpus Christi habere esse sub sacramento, et non habere esse modo naturali.

(A 247r-250v) Utrum quodlibet accidens panis ante conversionem possit de facto per Dei posse existere sine subiecto.

(A 250v-252v) Utrum species possint aliquam propriam actionem habere, qualiter haberent si in proprio subiecto forent.

(A 252v-253v) Utrum possit in speciebus sacramenti aliqua transmutatio passiva fieri.

(A 253v-254v) Nunc restat de mutatione corruptiva et generativa ex eis, qualiter est haec possibilis.

(A 284v-286r) Quaeritur utrum anima separata per propriam virtutem possit se uniri corpori quod prius ante separationem informavit, unione informativa.

(A 286r-287r) Quaeritur utrum possit infra limites et terminos naturales demonstrative deduci resurrectionem generalem fore.

(A 287r-289r) Quaeritur utrum per aliquam subiectivam potentiam pulverum resolutorum corporum possit evidenter ostendi resurrectionem esse possibilem.

(A 289r-290r) Utrum per aliquam potentiam aliquod ens successivum, cuius nulla pars est tota simul cum alia, possit reparari idem numero.

 

 Cf. B.M. Xiberta, De scriptoribus scholasticis saeculi XIV ex ordine Carmelitarum, Louvain 1931, pp. 396-399.

news

Site launched in November 2016